Cenas


Cena rakstiskajiem tulkojumiem norādīti par 1800 zīmēm, bez PVN. 
Cenām ir informatīvs raksturs, tās var mainīties atkarībā no tulkojamā teksta sarežģītības un tulkojuma izpildes ātruma.

Tulkojumu cenas
Teksta korektūra (interpunkcijas,ortogrāfijas u.c pareizrakstības kļūdu labošana) - 0.95€ (bez PVN) par vienu A4 formāta lapu vai 1800 zīmēm

Teksta rediģēšana (stilistiko, frazeoloģisko un jēdzienisko kļūdu labošana, papildus tiek uzlabota teksta labskanība, pievēršot uzmanību teikumu loģiskam izvietojumam, atbilstoši satura tematikai) - 1.20€ (bez PVN) par vienu A4 formāta lapu vai 1800 zīmēm

Par pārējo pakalpojumu izmaksām lūdzu sazinieties ar mums: kasparse@redaktors.lv
vai pa 
tālruni: +371 26197262

Comments