Pakalpojumi


Tulkojumi

Teksta korektūra un literārā rediģēšana (pareizrakstības un stila kļūdu labošana, valodas stila korekcija)

Tekstu izveide (reklāmas saukļi, produktu apraksti, teksti mājas lapām)

Maketēšanas (vizītkartes, bukleti, kalendāri, grāmatas utt.) un dizaina izstrādes pakalpojumi

CV sastādīšana un papildināšana

Konsultācijas un palīdzība referātu, bakalaura, maģistra darbu rakstīšanā par šādām tēmām:
 Starptautiskai mārketings
 Produktu pozicionēšana tirgū
 Svid/swot analīze
 Mārketings - mārketinga stratēģija
 Finanšu analīze
 Grāmatvedība
 Uzņēmuma attīstības stratēģijas
 Dažādu nozaru raksturojums, statistiskie rādītāji. Piemēram, tirdzniecības, būvniecības nozares raksturojums utt.

Comments